Вяра Надежда Любов

Дръзновение и Милосърдие

Мисия на неправителствената организация

Фондация "Дръзновение и Милосърдие" се учреди с единствената мисия за: ПОДПОМАГАНЕ,РАЗВИТИЕТО,ОБУЧЕНИЕТО и СПОРТА на деца, останали без родители и деца в неравностойно положение в страната и чужбина.За постигането на тази мисия УЧРЕДИТЕЛИТЕ решихме да създадем "ДЕТСКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР". Разполагаме със терен "собствен имот" в един от красивите масиви на Рила-планина , а именно с.Говедарци.Селото се намира под един от най - големите енергийни центрове находящ се на 7 -те рилски езера.Освен своите природни и климатични дадености селото разполага със ски писта и всички съоръжения.На 14 км от селото се намира комплекс Мальовица съответно с връх Мальовица висок 2779м.

Цели на организацията

Да подпомага развитието,социалната интеграция и личностната реализация на деца без родители и деца в неравностойно положение.  
Да създаде условия за обучение и подготовка на децата в областта на спорта и ЕКО-туризма.  
Да подпомага домове и здравни заведения за сираци и деца в неравностойно положение.  
Да защитава правата на детето.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info